close
دانلود فیلم
مطالب آموزشی - 2
loading...

دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

مطالب آموزشی

دانلود نمودارهای هایسلر (Heisler Chart) درس انتقال حرارت 1

دانـــلود نـــمودارهای هایـسلر (Heisler Chart)

 

در این بخش نمودارهای هایسلر درس انتقال حرارت 1 با کیفیت بالا جهت پرینت و سهولت در استفاده، هنگام حل تمرین برای دانشجویان آماده ی دانلود قرار گرفته است.

.Heisler Charts are a graphical analysis tool for the evaluation of heat transfer in thermal engineering

 

(کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 1910 زمان : 12:9 AM نظرات ()

پاورپوینت معرفی رشته ی مهندسی شیمی

 معرفی رشته ی مهندسی شیمی در قالب پاورپوینت فول اچ دی!

 

 

یک پاورپوینت جذاب وحرفه ای جهت معرفی مهندسی شیمی برای دانشجویان آماده گردیده است.در این پاور پوینت که به صورت فول اچ دی ارایه شده ، مطالب زیر را مشاهده کنید:

 

- تاریخچه ی مهندسی شیمی

- تعریف علمی مهندسی شیمی

- گرایش های مهندسی شیمی

- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

- نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی

- معرفی صنایع پتروشیمی

- آشنایی با گرایش های پرطرفدار مهندسی شیمی

- دروس تخصصی مهندسی شیمی

 

(کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 1355 زمان : 11:7 PM نظرات ()

دانلود ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ASPEN PLUS

دانلود ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ

ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ASPEN PLUS (ﻣﺪﺭﺱ : ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺍﺯﯼ ﻓﺮ)

 

معرفی نرم افزار ASPEN PLUS

در سال 1970 تعدادی از دانشجویان دانشگاه MIT اقدام به نوشتن برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی کردند.با گذشت زمان و موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد در سال 1980 اقدام به پایه گذاری شرکت ASPEN TECH نمودند.در حال حاضر این شرکت بزرگترین شرکت فعال در زمینه شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی در جهان است.

 

نرم افزار Aspen جزو کاملترین و قویترین مجموعه های نرم افزارهای شبیه سازی است و بخش های مختلف آن در قالب مجموعه ASPEN Engineering Suit به صورت بسته های مستقل نرم افزاری ارایه می گردند.بسته نرم افزاری ASPEN PLUS از مهمترین اعضا این مجموعه می باشد و به عنوان پایه سایر بسته های ASPEN استفاده می گردد.بدین معنی که می توان شبیه سازی دقیق تر و تخصصی فرآیندهای مختلف از قبیل ستون های تقطیر ،مبدل های حرارتی و ... را در داخل بسته های مربوطه انجام داده و نتایج حاصله را در ASPEN PLUS جایگزین نمود.

 

 

(برای دریافت آموزش در قالب فایلPDF کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 5228 زمان : 7:58 PM نظرات ()

دانلود ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS

 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS
(ﻣﺪﺭﺱ :ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺍﺯﯼ ﻓﺮ)
 
 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS 
 
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺖ ، ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻟﺴـﺎﺯﻱ ﺁﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎﻱ ﭘﻮﻳـﺎﻱ (ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺟـﺎﻣﻊ ﻭ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ. 
 
 

 

ﺑﺎ HYSYS ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺺ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﻫﺎﻱ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.....

 

 

(برای دریافت آموزش در قالب فایلPDF کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 2308 زمان : 8:7 PM نظرات ()

دانلود راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار MATLAB

دانلود راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار  MATLAB
 
MATLAB چیست؟
 
ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي، و ﺑﻮﻳــﮋه ﺟـﺒﺮ ﺧﻄﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ MATrix LABoratory اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه و ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ آن ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣــﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻲ ﻣﺘـﺪاول ﻫﻤﭽـﻮن C و FORTRAN ﺑﻮد.
 
 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺰوده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄــﻮري ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ MATLAB ﺑﻪ اﺑﺰار ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ داده ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
 
 
 
مهندس بازدید : 2074 زمان : 2:54 PM نظرات ()

دانلود دیاگرام (نمودار) مودی با کیفیت بالا

دیاگرام (نمودار) مودی، نموداری لگاریتمی می باشد.اين منحني بر اساس آزمايش و اعمال زبري هاي مختلف با چسباندن دانه هاي شن با اندازه هاي گوناگون و به فواصل متفاوت بر روي ديواره لوله بدست آمده است نمودارمودی بسیار پرکاربرد بوده و در طراحی و محاسبات لوله ها و همچنین حل المسائل درس هایی مانند مکانیک سیالات استفاده می شود.

 

 

(برای دریافت نمودار با کیفیت بالا کلیک کنید)

 

مهندس بازدید : 12364 زمان : 9:57 PM نظرات ()

دانلود نمونه سوال جزء 30 قرآن کریم نیمسال اول 93 -92

دانلود نمونه سوال جزء 30 قرآن کریم نیمسال اول 93 -92

 

نکاتی که دانشجویان لازم است راجبع این درس بدانند:

1- این درس کاملا اختیاری می باشد.

2- شهریه این درس رایگان می باشد.

3- ظاهرا باید دانشجو نمره ی بالای 17 بگیرد تا تاثیر مثبت اعمال شود.

4- تاثیر این درس روی معدل کل می باشد.

5- اگر دانشجو برای بار اول از این درس نمره ی 14 و برای بار دوم نمره ی 18 بگیرد می تواند از طریق سیستم گلستان و از مسیر 

دانشجو>>درخواستها>> درخواست حذف دروس با تاثیر مثبت

برای حذف نمره ی کمتر اقدام نماید.

6- اگر دانشجویی هنگام انتخاب واحد 20 واحد درسی را بردارد می تواند این درس را هم اضافه کند(اجازه دارد بیشتر از سقف مجاز واحد بردارد.)

 

(برای دریافت نمونه سوال و همچنین آشنایی با سوره های جز 30 کلیک کنید)

 

مهندس بازدید : 378 زمان : 12:58 AM نظرات ()

دانلود آموزش نرم افزار PDMS

 

نرم افزار PDMS محصول 1974 شرکت AVEVA می باشد که قابلیت مدلسازی کلیه ی واحدهای طراحی مهندسی و استفاده در پروژه های بزرگ صنعتی نظیر صنایع نفت و گاز ،پتروشیمی،نیروگاه،سدسازی،طراحی موتورخانه آسمان خراش ها و ... را دارد.

در حال حاضر اغلب پروژه ها در ایران و کشورهایی چون انگلستان،استرالیا و ... با استفاده از این نرم افزار انجام می شود.هم اکنون دوره ی آموزشی این نرم افزار در اموزشگاههای کشور بین 180 تا 280 هزارتومان می باشد.

آموزش پیش رو می تواند کمک بسیاری برای یادگیری دانشجویان مهندسی شیمی باشد.

(برای دریافت آموزش کلیک کنید)

 

 

 

مهندس بازدید : 3871 زمان : 8:0 PM نظرات ()

آموزش تصویری نحوه ی چگونگی اعتراض به درس ها در پایان ترم

 

آموزش تصویری نحوه ی چگونگی اعتراض به درس ها در پایانترم

 

 

این مطلب صرفا برای آموزش رسانی به آن دسته از دانشجویانی می باشد که با نحوه ی چگونگی اعتراض به درس ها در سایت گلستان آشنایی ندارند.

برای دیدن آموزش تصویری کلیک کنید.

مهندس بازدید : 128 زمان : 7:15 PM نظرات ()

آموزش تصویری دریافت نمونه سوالات پایانی هر ترم از سایت گلستان

 

**آموزش تصویری دریافت نمونه سوالات پایانی هر درس از سایت گلستان**

 

 

در پایان هرترم بعد از اینکه دانشجو امتحان خود را در درس موردنظر به اتمام می رساند نمونه سوال مربوط به آن درس پس از 72 ساعت در سایت گلستان قرار می گیرد.

 

 

از آنجایی که همه ی دانشجویان از چگونگی دریافت نمونه سوالات از سایت گلستان اطلاع ندارند توجه شما را به این آموزش تصویری و مشروح جلب میکنیم.....

 

(کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 969 زمان : 6:42 PM نظرات ()

تعداد صفحات : 3

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا از مطالب سایت راضی هستید؟

  آیا از قالب جدید سایت راضی هستید؟


  مهندسی شیمی

  مهندسان شیمی

  آمار سایت
 • کل مطالب : 177
 • کل نظرات : 291
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 7000
 • آی پی امروز : 71
 • آی پی دیروز : 192
 • بازدید امروز : 261
 • باردید دیروز : 520
 • گوگل امروز : 49
 • گوگل دیروز : 130
 • بازدید هفته : 261
 • بازدید ماه : 8,980
 • بازدید سال : 174,121
 • بازدید کلی : 1,462,449
 • کدهای اختصاصی

  فقط از مرورگر فاير فاکس و کروم استفاده کنيد.